Det er vigtigt løbende at have indblik i sin virksomheds økonomi. Lever din omsætning eller avance f.eks. ikke op til forventningerne er det vigtigt at kunne foretage evt. tiltag i tide. Vi tilbyder afstemninger måneds- eller kvartalsvis samt rapportering og gennemgang i henhold til din virksomheds behov.

Måneds-/kvartals- og halvårsrapportering:

• Afstemninger
• Budgetopfølgning
• Rapportering
• Gennemgang med ejer/direktion/bestyrelse